Aktuality

Aktualizace harmonogramu výzev 2020   ***   

Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 23

Dne 14. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 23 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem  14 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 541 905 530,37 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 13 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 442 905 530,37 Kč. Jedna žádost o podporu, s celkovými způsobilými náklady 99 000 000 Kč, byla v rámci věcného hodnocení vyřazena.

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou věcného hodnocení a výběru projektů, v současné době probíhá kontrola ex-ante. Předpokládaný termín schválení projektů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy je v září 2017.


Počet předložených žádostí o podporu: 16

CZV projektu ze žádosti (Kč): 648 132 759,37

Alokace výzvy (Kč): 400 000 000


Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 15

CZV projektu ze žádosti (Kč): 566 062 238,37


Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 1

CZV projektu ze žádosti (Kč): 82 070 521


Počet stažených žádostí žadatelem po kontrole věcného hodnocení a výběru projektů: 1

Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole věcného hodnocení a výběru projektů: 13

CZV projektu ze žádosti (Kč): 442 905 530,37

Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole věcného hodnocení a výběru projektů: 1

CZV projektu ze žádosti (Kč): 99 000 000

Aktuality


15.1.2020

Aktualizace harmonogramu výzev 2020


Aktualizace harmonogramu výzev 2020


14.1.2020

Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 51 k 13.01.2020


Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 51 k 13.01.2020 – ZDE