Aktuality

Funkčnost webu penizeproprahu.cz je v současné době omezena, pracujeme na nápravě a děkujeme za pochopení.

   ***   55. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 24. 6. 2020 - ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 25. 5. 2020 ZDE   ***   

Ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 28

Dne 15. 8. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 28 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. V této fázi bylo posuzováno celkem 209 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 168 669 873 Kč, z toho splnilo formální náležitosti a podmínky přijatelnosti celkem 197 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 155 816 126 Kč. 5 žádostí o podporu, s celkovými způsobilými náklady 8 489 438 Kč, bylo v rámci formálního hodnocení vyřazeno a 7 žádostí o podporu, s celkovými způsobilými náklady 4 364 309 Kč, bylo staženo žadatelem.

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí, v současné době probíhá další fáze hodnocení v podobě ex-ante kontroly.

Počet předložených žádostí o podporu: 209

CZV projektů ze žádosti (Kč): 168 669 873 Kč

Alokace výzvy (Kč): 400 000 000


Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 197

CZV projektu ze žádosti (Kč): 155 816 126

Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 5

CZV projektu ze žádosti (Kč): 8 489 438

Počet stažených žádostí o podporu: 7

CZV projektu ze žádosti (Kč): 4 364 309

Aktuality


1.6.2020

Nefunkční web


Funkčnost webu penizeproprahu.cz je v současné době omezena, pracujeme na nápravě a děkujeme za pochopení.


1.6.2020

55. výzva – změna data ukončení příjmu žádostí


55. výzva – změna data ukončení příjmu žádostí na 24. 6. 2020 – ZDE