Aktuality

V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE   ***   Dne 17. ledna 2018 byla vyhlášena výzva č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informaci ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   

Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvách 9, 11 a 26

Dne 31. 5. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu těchto výzvách:

  • Výzva č. 9 – Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou. Do této výzvy byla předložena 1 žádost o podporu v objemu 299,9 mil. Kč.
  • Výzva č. 11 – Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele. Do této výzvy byla předložena 1 žádost o podporu v objemu 299,9 mil. Kč.
  • Výzva č. 26 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů. Celkem bylo předloženo 14 žádostí o podporu v objemu 559 mil. Kč.

 

Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnili všechny požadavky stanovené v příslušných výzvách k předkládání žádostí o podporu.

O výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí budou žadatelé informováni prostřednictvím interní depeše v MS2014+.

Aktuality


19.1.2018

Semináře pro příjemce v 21. výzvě


Vyhlášeny semináře pro příjemce v 21. výzvě, více informací ZDE


19.1.2018

Problém s úpravou rozpočtu v ISKP14+


V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE