Aktuality

38. výzva – schválení projektů v ZHMP   ***   Informace pro příjemce ke koronavirové situaci ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 23. 3. 2020   ***   Zrušení semináře pro žadatele ke zpracování CBA (výzvy 46 a 55)   ***   Zrušení seminářů pro žadatele k výzvám č. 46 a 47 (PO3)   ***   55. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 4. 5. 2020 - ZDE   ***   BREXIT - do konce roku 2020 je možné zrealizovat stáže do Velké Británie - ZDE   ***   

Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 25 a výzvě č. 27

Dne 20. 4. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 25 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť, a ve výzvě č. 27 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení.

Detaily o počtu žádostí o podporu a jejich objemu v jednotlivých výzvách shrnuje tabulka níže.

Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. Hlavní město Praha bude ověřovat, zda žádost splnila všechny požadavky stanovené v příslušných výzvách k předkládání žádostí o podporu. Požadavky se rozumí nejen formát žádosti, ale také např. to, zda žadatel patří mezi oprávněné žadatele, jestli je podpora požadována na aktivity, které výzva vymezila jakožto podporované apod. (podrobnosti ke kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce v sekci „Pro žadatele“).

O výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí budou žadatelé informováni prostřednictvím interní depeše v MS2014+.

Tabulka:

Specifický cíl/
č. výzvy

Počet přijatých projektových žádostí Prostředky k dispozici dle výzvy v mil. Kč

Objem prostředků předložených žádostí (všechny zdroje financování) v mil. Kč

3.2 / 25. výzva

18 65 57,2
3.1 / 27. výzva 17 300

212,0

Aktuality


25.3.2020

38. výzva – schválení projektů v ZHMP


38. výzva – schválení projektů v ZHMP


25.3.2020

Informace pro příjemce ke koronavirové situaci


Informace pro příjemce ke koronavirové situaci ZDE