Realizované projekty

   ***      ***      ***   Upozorňujeme příjemce na novou verzi tabulek Obvyklých platů a mezd a Obvyklých cen zařízení a vybavení ZDE   ***   

Vybavení učebny přírodních věd a vybavení učeben cizích jazyků

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000513
Zaměření projektu:Projekt spočívá ve vybavení a zařízení moderních učeben pro výuku přírodních věd a cizích jazyků. V minulém školním roce škola na vlastní náklady provedla stavební rekonstrukce učebny přírodních věd, avšak na kvalitní vybavení a adekvátní zařízení odpovídajícím nárokům moderního způsobu výuky již nezbyly finanční prostředky. Do nových prostor byl tak nastěhován starší nábytek i další zařízení. To však není vyhovující pro moderní výuku přírodních věd. V učebně přírodních věd bylo nově pořízeno pouze chemické nádobí. Tento nedostatek chce škola napravit právě prostřednictvím tohoto projektu.
Žadatel:Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222
Partner:-
Výše schválené podpory:2 457 912,13 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2018

WWW:www.zs-olesska.cz

Cílem projektu je vytvořit pro žáky moderní a zdravé prostředí, které je zároveň dobrou vizitkou žadatele i zřizovatele. Hlavní činnost projektu spočívá v pořízení moderního vybavení a především zařízení dvou odborných učeben (cizí jazyky a přírodních věd – fyziky a chemie) a doplnění vybavení učebny přírodopisu.