Realizované projekty

V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 23. 5. 2018)   ***   

Využití kulturně komunitního centra Horní Počernice

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000182
Zaměření projektu:Dále budou realizovány osvětové a preventivní aktivity, které pomohou cílovým skupinám řešit jejich nejrůznější životní problémy.
Žadatel:Městská část Praha 20
Partner:-
Výše schválené podpory:722 152,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.pocernice.cz 

Projekt s názvem „Využití kulturně komunitního centra Horní Počernice„ obsahuje soubor navazujících aktivit, které podpoří vlastní činnost spolků sdružujících cílové skupiny obyvatelstva a to ve smyslu seniorů, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem a případně dalších neziskových organizací, které vytvářejí činnosti ve prospěch uvedených cílových skupin, na území  městské části Praha – Horní Počernice.