Realizované projekty

V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 23. 5. 2018)   ***   

Vznik sociálního podniku – call centrum

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000171
Zaměření projektu:V průběhu realizace projektu vznikne samostatně fungující pracovní kolektiv, vedený odborně zkušenými a sociální problematiky znalými pracovníky, který po ukončení projektu bude připravený a schopný, bez dalších finančních dotací, samostatné existence, rozvoje a další expanze. V rámci zřizování nového call centra organizátoři připravili i návrhy na inovaci některých procesů v daném oboru.
Žadatel:PETL s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:4 905 365,70 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:-

Projekt „Vznik sociálního podniku – call centrum „ si klade za cíl založení malého call centra, jehož cílem je navýšit zaměstnanost u daných cílových skupin a dopomoci tak k upevnění jejich pozice na trhu. Předmětnými cílovými skupinami jsou osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby po (ve) výkonu trestu. Zaměstnáním pracovníků z výše uvedených cílových skupin se podaří do značné míry eliminovat předpokládané negativní jevy, se kterými se musí tyto osoby potýkat.