Realizované projekty

V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE   ***   Dne 17. ledna 2018 byla vyhlášena výzva č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informaci ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   

Vznik sociálního podniku – call centrum

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000171
Zaměření projektu:V průběhu realizace projektu vznikne samostatně fungující pracovní kolektiv, vedený odborně zkušenými a sociální problematiky znalými pracovníky, který po ukončení projektu bude připravený a schopný, bez dalších finančních dotací, samostatné existence, rozvoje a další expanze. V rámci zřizování nového call centra organizátoři připravili i návrhy na inovaci některých procesů v daném oboru.
Žadatel:PETL s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):4 905 365,70 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:-

Projekt „Vznik sociálního podniku – call centrum „ si klade za cíl založení malého call centra, jehož cílem je navýšit zaměstnanost u daných cílových skupin a dopomoci tak k upevnění jejich pozice na trhu. Předmětnými cílovými skupinami jsou osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby po (ve) výkonu trestu. Zaměstnáním pracovníků z výše uvedených cílových skupin se podaří do značné míry eliminovat předpokládané negativní jevy, se kterými se musí tyto osoby potýkat.