Aktuality

38. výzva – schválení projektů v ZHMP   ***   Informace pro příjemce ke koronavirové situaci ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 23. 3. 2020   ***   Zrušení semináře pro žadatele ke zpracování CBA (výzvy 46 a 55)   ***   Zrušení seminářů pro žadatele k výzvám č. 46 a 47 (PO3)   ***   55. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 4. 5. 2020 - ZDE   ***   BREXIT - do konce roku 2020 je možné zrealizovat stáže do Velké Británie - ZDE   ***   

Změny sazeb spolufinancování v rámci OP PPR

Změny sazeb spolufinancování v rámci OP PPR

S účinností od 1. 1. 2017 se bude Řídicí orgán OP PPR při vyhlašování nových výzev řídit aktualizovanými pravidly spolufinancování projektů v rámci OP PPR. Revizí pravidel došlo ke sjednocení sazeb spolufinancování pro příspěvkové organizace městských částí a městské části na společnou minimální úroveň stanovenou jednotným metodickým prostředím implementace evropských fondů. ŘO OP PPR tak s cílem posílení absorpční kapacity a podpoření distribuce evropských dotačních prostředků reaguje na připomínky a požadavky vznesené zástupci městských částí na monitorovacím výboru OP PPR. Upozorňujeme, že z hlediska závaznosti sazby spolufinancování se formálně nic nemění. Pro každého potencionálního žadatele a již existující příjemce jsou závazné sazby spolufinancování uvedené v textu konkrétní vyhlášené výzvy. Žádosti předložené do již vyhlášených výzev tak musí nadále respektovat původní sazby spolufinancování. Nové sazby se nedotknou ani již běžících projektů, ani doposud vyhlášených výzev. Změna se reálně bude týkat výzev vyhlášených po 1. 1. 2017.

 

 

Aktuality


25.3.2020

38. výzva – schválení projektů v ZHMP


38. výzva – schválení projektů v ZHMP


25.3.2020

Informace pro příjemce ke koronavirové situaci


Informace pro příjemce ke koronavirové situaci ZDE