Realizované projekty

Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.6, která je dostupná ZDE   ***   Dne 18. února 2020 byly vyhlášeny výzvy č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení a č. 47 Podpora komunitního života. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Dne 27. 1. 2020 schválila Rada hl. m. Prahy navýšení alokace výzvy č. 42 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II.   ***   

Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000947
Zaměření projektu:Cílem projektu je podporovat komunitní dění v MČ, zprostředkovávat informace a podporovat komunikaci občana a komunit s Úřadem městské části Prahy 14. Dále na základě dat získaných z komunikace s občany, IS úřadů a jiných zdrojů pomoci nových nástrojů (business intelligence) správně řídit a úřad vést MČ.
Žadatel:Městská část Praha 14
Partner:-
Výše schválené podpory:19 464 258,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2019
Datum ukončení projektu: 30.9.2020

WWW:https://www.praha14.cz

Cílem projektu je vytvořit komplexní systém pro podporu komunitního dění v MČ, zprostředkovávat informace a podporovat komunikaci občana s Úřadem městské části Prahy 14. Dále vytvořit nadstavbu dodávaného komplexního systému, která na základě dat získaných z komunikace s občany, IS úřadů a jiných zdrojů dokáže pomoci nových nástrojů (business intelligence) navést úřad MČ správně se rozhodovat a podpoří jí v řízení MČ zejména v oblastech řízení interních a externích aktivit úřadu.