Realizované projekty

Upozorňuje na novou aktualitu k dopadu koronaviru na realizaci projektů, viz ZDE   ***   38. výzva – schválení projektů v ZHMP   ***   Informace pro příjemce ke koronavirové situaci ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 30. 3. 2020   ***   55. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 4. 5. 2020 - ZDE   ***   BREXIT - do konce roku 2020 je možné zrealizovat stáže do Velké Británie - ZDE   ***   

Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000947
Zaměření projektu:Cílem projektu je podporovat komunitní dění v MČ, zprostředkovávat informace a podporovat komunikaci občana a komunit s Úřadem městské části Prahy 14. Dále na základě dat získaných z komunikace s občany, IS úřadů a jiných zdrojů pomoci nových nástrojů (business intelligence) správně řídit a úřad vést MČ.
Žadatel:Městská část Praha 14
Partner:-
Výše schválené podpory:19 464 258,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2019
Datum ukončení projektu: 30.9.2020

WWW:https://www.praha14.cz

Cílem projektu je vytvořit komplexní systém pro podporu komunitního dění v MČ, zprostředkovávat informace a podporovat komunikaci občana s Úřadem městské části Prahy 14. Dále vytvořit nadstavbu dodávaného komplexního systému, která na základě dat získaných z komunikace s občany, IS úřadů a jiných zdrojů dokáže pomoci nových nástrojů (business intelligence) navést úřad MČ správně se rozhodovat a podpoří jí v řízení MČ zejména v oblastech řízení interních a externích aktivit úřadu.