O programu

   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 28. Více informací: ZDE   ***   Dne 15. listopadu 2017 byla vyhlášena výzva č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Vyhlášen třetí seminář pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 13. 11. 2017 ZDE   ***   Harmonogram výzev na rok 2018 (pracovní návrh) - více informací ZDE   ***   Vyhlášen seminář zaměřený na modul CBA pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Dne 25. října 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Rada hl. m. Prahy 17. 10. 2017 schválila projekty ve výzvách č. 25, 27 a 40. Jde o projekty z oblasti „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ a „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě". Více info v rubrice Výzvy.   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016. ZDE   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017. ZDE   ***   Dne 20. září vstoupila v účinnost aktualizovaná pravidla pro žadatele a příjemce.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   Zájemcům nabízíme služby nezávislého ombudsmana pro evropské fondy. Své dotazy zasílejte na: ombudsman@penizeproprahu.cz   ***   

Monitorovací výbor

ŠESTÉ ZASEDÁNÍ (14.6.2017)

Šesté zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále MV OP PPR) se konalo 14. června 2017. Na tomto zasedání byla projednána a schválena aktualizace všech kritérií pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí a vybraných sad kritérií věcného hodnocení v prioritní ose 1, 2, 3 a 4,  dále schválena aktualizace procesu schvalování projektů, schválena Výroční zpráva za rok 2016. Členové MV OP PPR byli informováni o stavu implementace OP PPR (stav výzev, čerpání, revize č. 2 apod.), o pololetním vyhodnocení Strategického realizačního plánu 2017, o finančních nástrojích, o provedených evaluacích, o plnění evaluačního plánu a o realizované publicitě.

Zápis z jednání č. 6, vč. příloh

usnesení č. 28 – aktualizace kritérií

usnesení č. 29 – Výroční zpráva za rok 2016

usnesení č. 30  – informace o revizi č. 2, finanční nástroje, informace o evaluacích, informace o publicitě, informace o pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu 2017

PÁTÉ ZASEDÁNÍ (1.12.2016)

Páté zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále MV OP PPR) se konalo 1. prosince 2016. Na tomto zasedání byla projednána a schválena aktualizace kritérií výběru projektů ve všech prioritních osách, schválena aktualizace procesu schvalování projektů, schválena první revize OP PPR, schválen Roční komunikační plán na rok 2017, schválena kritéria pro výběr operací OP PPR v případě finančních nástrojů / fondu fond. Členové MV OP PPR byli informováni o Strategickém realizačním plánu na rok 2017, o ročním vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2016, o plnění předběžných podmínek a o předběžném posouzení využití finančních nástrojů.

Zápis z jednání č. 5, vč. příloh

usnesení č. 23 – revize č. 1

usnesení č. 24 – Roční komunikační plán na rok 2017

usnesení č. 25 – aktualizace kritérií a procesu schvalování projektů

usnesení č. 26 – Strategický realizační plán na rok 2017, roční vyhodnocení SRP 2016, posouzení využití finančních nástrojů, předběžné podmínky

usnesení č. 27 – kritéria pro výběr operací v případě finančních nástrojů / fondu fondů

ČTVRTÉ ZASEDÁNÍ (21.9.2016)

Čtvrté zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále MV OP PPR se konalo 21. září 2016. Na tomto zasedání byla projednána a schválena kritéria výběru projektů ve všech prioritních osách pro některé specifické cíle a aktivity, aktualizace kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí a aktualizace procesu schvalování projektů.

Zápis z jednání č. 4, vč. příloh 

k usnesení 20_aktivita 1.1.1

k usnesení 20_kritéria KPFN EFRR PO2

k usnesení 20_KPFN EFRR PO2 ITI

k usnesení 20_aktivita 2.1.1 a 2.1.2

k usnesení 20_aktivita 2.1.3

k usnesení 20_aktivita 3.1.1 a 3.1.2

k usnesení 20_aktivita 3.1.3

k usnesení 20_SC3.2

k usnesení 20_KPFN EFRR aktivita 4.1.1-4.1.3, PO3

k usnesení 20_jednotky SC4.3

k usnesení 20_SC4.1

k usnesení 20_KPFN EFRR 4.1.4 a 4.1.5, map

k usnesení 20_aktivita 4.1.4

k usnesení 20_proces schvalování

TŘETÍ ZASEDÁNÍ (22.4.2016)

Třetí zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále MV OP PPR) se konalo 22. dubna 2016. Na tomto zasedání byla schválena kritéria pro výběr projektů v prioritní ose 1 (aktivita 1.1.2, 1.1.3 a 1.2.2), aktualizována kritéria v prioritní ose 4 (SC 4.1), schválena aktualizace procesu schvalování projektů, schválena kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí prioritní osy 1, 2, 3, 4, ITI a pro ESF, schválena Výroční zpráva OP PPR za rok 2015 a schválen Evaluační plán OP PPR pro období 2014 – 2020. Dále byl MV OP PPR informován o pololetním vyhodnocení Strategického realizačního planu OP PPR za období 1. 10. 2015 – 29. 2. 2016, o finančních nástrojích, o plnění předběžných podmínek, o publicitě, činnostech plánovacích komisí, o aktualizaci Statutu MV a o opatřeních proti korupci a podvodům.   » Více

DRUHÉ ZASEDÁNÍ (16.12.2015)

Druhé zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále OP PPR) se konalo 16. prosince 2015. Na tomto zasedání byla schválena kritéria pro výběr projektů v prioritní ose 1 a 2, schválena aktualizace kritérií v prioritní ose 3, schválena aktualizace Jednacího řádu MV OP PPR. Dále byl schválen Roční komunikační plán OP PPR na rok 2016, vzat na vědomí Strategický realizační plán OP PPR na rok 2016 a vzato na vědomí vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP PPR na rok 2015.  » Více

PRVNÍ ZASEDÁNÍ (8.9.2015)

První zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále OP PPR) se konalo 8. září 2015. Na tomto zasedání byla schválena kritéria pro výběr projektů v prioritní ose 3 a 4, metoda výběru projektů, jednací řád výboru OP PPR, Roční komunikační plán OP PPR a vzat na vědomí Strategický realizační plán OP PPR.

Zápis z jednání č. 1, vč. příloh

k usnesení č.1 – JŘ MV OP PPR

k usnesení č.2 – kritéria přijatelnosti a form. náležitostí EFRR

k usnesení č.2 – kritéria přijatelnosti a form. náležitostí ESF

k usnesení č.2 – hodnotící kritéria PO 3 SC 3.3 a PO 4 SC 4.2. a 4.3.

k usnesení č. 2 – hodnoticí kritéria PO3 3.1.1 a 3.1.2.

k usnesení č. 3 – SKS

k usnesení č. 3 – RKoP

k usnesení č. 4 – SRP

 

PER ROLLAM

Per rollam č. 1 (4. 8. 2016) – usnesení č. 19 k vzetí na vědomí Společné komunikační strategie evropských strukturálních a investičních fondů v ČR v programovém období 2014-2020, zde

Per rollam č. 2 (3. 11. 2016) – usnesení č. 22 k projednání aktualizace kritérií pro prioritní osu 1 (SC 1.1, aktivita 1.1.2) OP PPR, zde 

Per rollam č. 3 (19. 9. 2017) – usnesení č. 31 k projednání aktualizace kritérií pro prioritní osu 3 (SC 3.2, 3.1.1 a 3.1.2, 3.1.3) OP PPR, zde

 

Seznam členů a náhradníků členů MV OP PPR naleznete zde.


Archiv informací z minulých programů

Programové období:
2007-2013
OPPA
OPPK
2004-2006
JPD 3
JPD 2

Přehled čerpání z OP PPR



Mapa projektů



Dokumenty