O programu

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátor / koordinátorka nesrovnalostí v odboru evropských fondů. Více informací v rubrice volná místa.   ***   Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa programového manažera. Více informací v rubrice volná místa.   ***      ***      ***   V rubrice O programu v dokumentech naleznete novou verzi Programového dokumentu OP PPR schválenou Evropskou komisí dne 23. 5. 2017.   ***   Od 1. 7. 2017 je platná nová tabulka obvyklých mezd zveřejněná v sekci Pro příjemce   ***   Za účelem snížení administrativní zátěže příjemců upravil ŘO od 1. června 2017 povinnost zpracovávat a dokládat pracovní výkazy. Bližší informace naleznete ZDE .   ***   Ve dnech  18. 7., 20. 7., 8. 8. a 9. 8. se uskuteční semináře pro příjemce v 18. výzvě ve specifickém cíli 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci.Více informaci v rubrice Semináře.   ***   Dne 21. června 2017 byla vyhlášena výzva č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***      ***      ***   POZOR! Došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2016! Změna se týká Prioritní osy 2, kde byla navýšena alokace výzvy č. 13 z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.   ***   Až do 31. 8. 2017 je možné předkládat žádosti ve výzvě č. 40, energetické úspory v městských objektech.   ***   

Monitorovací výbor

PÁTÉ ZASEDÁNÍ (1.12.2016)

Páté zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále MV OP PPR) se konalo 1. prosince 2016. Na tomto zasedání byla projednána a schválena aktualizace kritérií výběru projektů ve všech prioritních osách, schválena aktualizace procesu schvalování projektů, schválena první revize OP PPR, schválen Roční komunikační plán na rok 2017, schválena kritéria pro výběr operací OP PPR v případě finančních nástrojů / fondu fond. Členové MV OP PPR byli informováni o Strategickém realizačním plánu na rok 2017, o ročním vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2016, o plnění předběžných podmínek a o předběžném posouzení využití finančních nástrojů.

Zápis z jednání č. 5, vč. příloh

usnesení č. 23 – revize č. 1

usnesení č. 24 – Roční komunikační plán na rok 2017

usnesení č. 25 – aktualizace kritérií a procesu schvalování projektů

usnesení č. 26 – Strategický realizační plán na rok 2017, roční vyhodnocení SRP 2016, posouzení využití finančních nástrojů, předběžné podmínky

usnesení č. 27 – kritéria pro výběr operací v případě finančních nástrojů / fondu fondů

ČTVRTÉ ZASEDÁNÍ (21.9.2016)

Čtvrté zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále MV OP PPR se konalo 21. září 2016. Na tomto zasedání byla projednána a schválena kritéria výběru projektů ve všech prioritních osách pro některé specifické cíle a aktivity, aktualizace kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí a aktualizace procesu schvalování projektů.

Zápis z jednání Monitorovacího výboru ze dne 21.9. 2016

TŘETÍ ZASEDÁNÍ (22.4.2016)

Třetí zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále MV OP PPR) se konalo 22. dubna 2016. Na tomto zasedání byla schválena kritéria pro výběr projektů v prioritní ose 1 (aktivita 1.1.2, 1.1.3 a 1.2.2), aktualizována kritéria v prioritní ose 4 (SC 4.1), schválena aktualizace procesu schvalování projektů, schválena kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí prioritní osy 1, 2, 3, 4, ITI a pro ESF, schválena Výroční zpráva OP PPR za rok 2015 a schválen Evaluační plán OP PPR pro období 2014 – 2020. Dále byl MV OP PPR informován o pololetním vyhodnocení Strategického realizačního planu OP PPR za období 1. 10. 2015 – 29. 2. 2016, o finančních nástrojích, o plnění předběžných podmínek, o publicitě, činnostech plánovacích komisí, o aktualizaci Statutu MV a o opatřeních proti korupci a podvodům.   » Více

DRUHÉ ZASEDÁNÍ (16.12.2015)

Druhé zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále OP PPR) se konalo 16. prosince 2015. Na tomto zasedání byla schválena kritéria pro výběr projektů v prioritní ose 1 a 2, schválena aktualizace kritérií v prioritní ose 3, schválena aktualizace Jednacího řádu MV OP PPR. Dále byl schválen Roční komunikační plán OP PPR na rok 2016, vzat na vědomí Strategický realizační plán OP PPR na rok 2016 a vzato na vědomí vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP PPR na rok 2015.  » Více

PRVNÍ ZASEDÁNÍ (8.9.2015)

První zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále OP PPR) se konalo 8. září 2015. Na tomto zasedání byla schválena kritéria pro výběr projektů v prioritní ose 3 a 4, metoda výběru projektů, jednací řád výboru OP PPR, Roční komunikační plán OP PPR a vzat na vědomí Strategický realizační plán OP PPR.

Zápis z jednání Monitorovacího výboru 8. 9. 2015

k usnesení č.1 – JŘ MV OP PPR

k usnesení č.2 – kritéria přijatelnosti a form. náležitostí EFRR

k usnesení č.2 – kritéria přijatelnosti a form. náležitostí ESF

k usnesení č.2 – hodnotící kritéria PO 3 SC 3.3 a PO 4 SC 4.2. a 4.3.

k usnesení č. 2 – hodnoticí kritéria PO3 3.1.1 a 3.1.2.

 

Seznam členů a náhradníků členů MV OP PPR naleznete zde.


Archiv informací z minulých programů

Programové období:
2007-2013
OPPA
OPPK
2004-2006
JPD 3
JPD 2

Přehled čerpání z OP PPRMapa projektůDokumenty