O programu

Upozorňujeme příjemce na novou verzi tabulek Obvyklých platů a mezd a Obvyklých cen zařízení a vybavení ZDE   ***   Českomoravská záruční a rozvojová banka ve spolupráci s Hlavním městem Praha vyhlásila výzvu k novému programu INFIN na podporu MSP prostřednictvím zvýhodněných úvěrů na financování inovativních projektů na území Prahy. Více ZDE.   ***   

Operační program Praha – pól růstu ČR

 

Aktuální verze:

Operační program Praha – pól růstu ČR (verze obsahující revizi č. 3, schváleno EK 21. 12. 2018)

 

Staré verze:

Operační program Praha – pól růstu ČR (verze obsahující revizi č. 2, schváleno EK 24. 7. 2018)

Operační program Praha – pól růstu ČR (verze obsahující revizi č. 1, schváleno EK 23. 5. 2017)

Operační program Praha – pól růstu ČR (původní verze, schváleno EK 11. 6. 2015)

 


 

Další analytické dokumenty operačního programu:

Předběžné posouzení využití finančních nástrojů v Operačním programu Praha – pól růstu ČR v rámci politiky soudržnosti pro období 2014 – 2020 (aktualizace listopad 2018)

Předběžné posouzení využití finančních nástrojů v Operačním programu Praha – pól růstu ČR v rámci politiky soudržnosti pro období 2014 – 2020 (aktualizace květen 2017)

Předběžné posouzení využití finančních nástrojů v Operačním programu Praha – pól růstu ČR v rámci politiky soudržnosti pro období 2014 – 2020 (aktualizace říjen 2016)

Předběžné posouzení využití finančních nástrojů v Operačním programu Praha – pól růstu ČR v rámci politiky soudržnosti pro období 2014 – 2020 (aktualizace září 2016)

 

Komunikační strategie Operačního programu Praha – pól růstu ČR pro období 2016-2020

Technická zpráva z výzkumu – Určení hodnoty indikátoru 5 00 10 „Podíl dětí do 3 let umístěných v zařízení péče o děti“

Závěrečná zpráva z kulatých stolů ke zkušenosti žadatelů s OP PPR


Archiv informací z minulých programů

Programové období:
2007-2013
OPPA
OPPK
2004-2006
JPD 3
JPD 2

Přehled čerpání z OP PPRMapa projektůDokumenty