Realizované projekty

Dne 21. 6. vstoupil v účinnost Metodický dopis č. 2/2018 ředitele odboru evropských fondů k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.3. Více info v rubrice Aktuality.   ***   Náhradní postup pro odesílání depeší v ISKP14+ naleznete v sekci Aktuality   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 20. 6. 2018   ***   V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 19. 6. 2018)   ***   
  • ZAHÁJENÍ PROVOZU DĚTSKÉ SKUPINY BONA

Od listopadu 2017 bude zprovozněno zařízení alternativní péče s celodenním provozem zaměřené na mimoškolní výchovu a vzdělávání – Dětská skupina BONA. Cílem tohoto projektu bylo rozšíření služby nerodičovské předškolní péče dětí od 2 do 6 ti let.

Otevřena bude jedna třída s kapacitou 12 dětí v režimu celodenního hlídání a péče od 7,00 do 17,00 hodin. V souladu se zákonem o dětské skupině bude nastavena péče o děti takovým způsobem, aby bylo možné členit děti dle věku do dvou věkově odpovídajících skupin se specifickými aktivitami a potřebami.

Každé dítě může zařízení navštěvovat celodenně nebo ve zkrácené denní době tak, aby byla svými podmínkami přizpůsobena skutečným potřebám rodičů. V centru lokality Černý Most (Šromova 862, Praha 9) bude Dětská skupina BONA tvořit zázemí malé heterogenní skupiny dětí, která bude optimálně rozvíjet a respektovat jejich individuální potřeby.

Leták ke stažení ZDE

Více informací se dozvíte na www.dsbona.cz

 

  • SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MŠ U STROMU

V pátek, 1. září 2017 v 10.00 hodin, se za účasti primátorky hl. m. Prahy, Adriany Krnáčové, a dalších představitelů Magistrátu hlavního města Prahy, uskuteční slavnostní otevření Mateřské školy U Stromu (Ovčí Hájek 2174/46, Praha 13).

Více o projektu naleznete ZDE